Müdürlüğümüzün İdari Personel Görev Dağılımı Değişmiştir.