25 Kasım Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede ve Uluslararası Dayanışma Günü Yapılan Etkinliklerle Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” İl Eylem Planı kapsamında 21 – 23 Kasım tarihleri arasında paydaş kurumların katılımlarıyla düzenlenen çalıştayın birinci günü tamamlandı. Ordu Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen, açılış konuşması ve bilgilendirme sunumuyla başlayan çalıştaya çeşitli sivil toplum kuruşları katılım sağladı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar  İl Müdürü Ercan Okur, “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda; çocukların ihmal ve istismara uğraması, suça sürüklenmesi ya da madde kullanması, yaşlıların, engellilerin, çocukların ve kadınların korunmaya muhtaç hale gelmesi, ailelerin parçalanması gibi yaşadığımız pek çok sorunun temelinde aile yapısındaki aşınmaların ve aile ortamından kaynaklı problemlerin bulunduğunun farkındayız. Bu problemlerin en başında şüphesiz ki aile içi şiddet gelmektedir. Şiddet; fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet gibi pek çok şekilde ortaya çıkabilmektedir. Şiddet olgusu maalesef gün geçtikçe artmaktadır. İletişim becerilerine sahip olamama, karşısındakine saygı duymama, kendini sözel olarak ifade edememe, kendini bir şekilde ispatlama arayışı, madde kullanımı, psikolojik rahatsızlık gibi çeşitli karmaşık nedenlerden dolayı şiddete başvurulduğunu görmekteyiz. Bu durum çoğu zaman, aile ve sosyal çevre içinde öğrenilen bir davranıştır. Maalesef aile içinde daha çok kadın ve çocukların şiddete maruz kaldığını, güçlü olanın güçsüz olana şiddet uygulayarak üstünlük sağlamaya çalıştığını görmekteyiz. Aile içinde fiziksel şiddet olduğu gibi, çoğu zaman azarlanma ve aşağılanma gibi tutum ve davranış şekilleriyle de ortaya çıkabilmektedir. Aile içerisindeki bu tutum şiddeti uygulayanın da mutsuz bir aile ortamında yaşam sürdürmesini ve kendisini de mutsuz bir birey haline getirmesini de sağlamaktadır. Sokaktaki şiddet de aile içindeki şiddetin dışarıya yansımasıdır. Aile yapısını güçlü kılmak toplum yapısını da güçlendirecektir. Bizler de il müdürlüğü olarak bu konuda gerekli eğitimleri vermeye çalışmaktayız. Ancak bu sorunu bizlerin tek başına çözme imkânımız yoktur. Çünkü bu işin sosyal, dini ve eğitim gibi pek çok sosyal boyutu vardır. Bu alanlarda yer alan tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının elini taşın altına koyarak bu sorunların çözümü için çaba sarf etmesi ve iş birliği içinde çalışması gerekmektedir. İşte bu amaçla düzenlediğimiz bu çalıştay ile kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi hedefler belirlenmiştir. Çalıştayın ilimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız için geleceğe yönelik hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
Çalıştay, açılış konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personellerinden Psikolog Ece Eren’in gerçekleştirdiği “İl Eylem Planı Tanıtımı, Süreç Hakkında Bilgilendirme” konulu sunumla devam etti.
Çalıştayın 2. gününde katılımcılar, il eylem planı taslağını oluşturmak amacıyla gruplara ayrılarak planda yer alan hedefleri değerlendirdi.
Çalıştayın 3. gününde ise yapılan grup çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak fikirler tartışmaya açıldı. Sonrasında taslak oluşturma konusunda mutabakat sağlanarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere eylem planı tamamlandı. Katılımcılara katılım belgelerinin dağıtımı sonrasında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde kadına karşı şiddete farkındalık yaratmak amacıyla katılımcılar tarafından renkli boyalarla “Kadına Şiddete Karşı Ben de Buradayım!” sloganı ile birlikte oluşturulan bez panoya el basma etkinliği gerçekleştirilerek çalıştay sona erdi.
İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ve uygun olan başkaca yerlere, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile kadına yönelik şiddet temalı afişlerin asılması sağlanmıştır.
Ordu İl Müftülüğü ile yapılan yazışmalar ile yapılan işbirliği sonucu 24 Kasım 2017 Cuma günü verilen hutbelerde kadına yönelik şiddetle mücadelede ile temalı hutbe okunması  sağlanarak, şiddetle mücadele kapsamında toplumsal farkındalık yaratılması sağlanmıştır.
25 Kasım 2017 Cumartesi günü Ordu Novada Alışveriş Merkezinde Kadın yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak amacı ile bilgi standı kurulmuş olup halk bilinçlendirilerek, broşür dağıtımı sağlanmıştır. Aynı gün içerisinde Novada Alışveriş Merkezin’de kadına yönelik şiddetle mücadelede slogan üretilmesine yönelik panolar hazırlanmış, vatandaşların kendi mesajlarını sloganlarını panoya yazması amaçlı etkinlik gün boyu vatandaşların katılımı ile sürmüştür.
İl genelindeki billboardlara ve uygun olan başkaca yerlere kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında dikkat çekme ve bilinçlendirme amacı ile kadına yönelik şiddet temalı afişlerin asılması sağlanmış olup Ordu il halkının toplumsal farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.
28 Kasım 2017 günü Ulubey İlçe Müftülüğünün daveti ve Ulubey halkının katılımı ile Ordu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan Psikolog Büşra AKMEŞE tarafından, Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme yapmak amaçlı eğitim  düzenlendi.


Sonraki Sayfa: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ebediyete İrtihalinin 79. Sene-i Devriyesinde Minnet, Şükran ve Saygıyla Yâd Ediyoruz

Önceki Sayfa : 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne İstinaden Ulubey İlçe Müftülüğünde Panel Düzenlendi