Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı Hakkında Ön Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İlimizde kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu' nun çalışma grubu olan Teknik Kurul üyeleri, İl Müdür Yardımcımız Özlem GÖK ÖZKAN başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda, Müdürümüz tarafından 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile bu kanun kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlara düşen görevler aktarılarak kasım ayı içerisinde yapılması planlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı hakkında ön bilgilendirme yapıldı. Sayın ÖZKAN, " Kadının yaşadığı şiddeti önlemek amacıyla kurumlar olarak bizlere önemli sorumluluklar düşmekte ve hepimizin bu konuya aynı hassasiyetle yaklaşması gerekmekte. Bu anlamda kurumların işbirliği ve koordinasyonu önem arz etmektedir. Bu toplantının amacı, yapılacak çalıştay öncesinde bir araya gelerek birbirimizi tanımak ve sorumluluklarımızı bilmek. " şeklinde toplantının yapılış amacını vurguladı. 


Sonraki Sayfa: Altınordu S.H.M. Eğitim Birimi Aile ve Evlilik Hayatı Konusunda Bilgilendirdi

Önceki Sayfa : Afete Hazır Türkiye Projesi (AHATES) Kapsamında Müdürlüğümüz Personellerine Eğitim Verildi